Zwroty i Reklamacje

Zwroty

 1. Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 2 marca 2000r. Klient może zrezygnować z zakupu dokonanego na odległość, bez podania przyczyny, jeśli w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru zgłosi fakt odstąpienia od umowy oraz dostarczy zwracany towar do naszego Sklepu nie później niż 14-tego dnia od daty zgłoszenia zwrotu.
 2. Odpowiednie oświadczenie należy złożyć na piśmie i przesłać je na trwałym nośniku (list, e-mail...).
 3. Musisz uzyskać pokwitowanie ze śledzeniem informacji z urzędu pocztowego lub wybranej usługi kurierskiej. Można go użyć do śledzenia zwracanych przedmiotów. Nie możemy przyjąć odpowiedzialności za zwrócone towary, których nie otrzymamy lub za te, które uległy uszkodzeniu w transporcie po ich powrocie.
 4. Zwrot przyjmowany jest tylko wtedy, gdy towar nie nosi śladów użycia, ani nie został w żaden sposób uszkodzony.
 5. Zwracane przedmioty muszą znajdować się w oryginalnym i nadającym się do sprzedaży stanie. Obejmuje to wszystkie oryginalne opakowania, które muszą być nieuszkodzone i nienaruszone. Towar musi być kompletny.
 6. Zwracany towar należy zapakować używając takich samych lub podobnych materiałów zapewniających jego bezpieczny przewóz.
 7. Wszystkie towary zostaną sprawdzone po powrocie. Tam, gdzie musimy dokonać obniżki ceny w celu ułatwienia odsprzedaży, zostaniesz powiadomiony, a koszt zostanie potrącony z Twojego zwrotu.
 8. Koszty odesłania towaru ponosi konsument.
 9. Sklep dokona zwrotu ceny za towar (po spełnieniu wszystkich przesłanek przez Klienta) nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Klienta od umowy.
 10. Do zwrotu kwoty za towar niezbędne jest przesłanie dowodu zakupu, Paragon/Faktura/Rachunek.
 11. Paczki nie są przyjmowane wysłane na adres sklepu na jego koszt oraz za pobraniem.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:


 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.


Formularz odstąpienia od umowy można pobrać poniżej


Pobierz druk odstąpienia od umowy


Adres do odesłania towaru:

BARTEZ Sklep i Serwis Instrumentów Dętych

ul. Grodzka 18A

33-300 Nowy Sącz

tel. +48 604 787 699


Reklamacje

 1. W chwili odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić towar. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń czy wątpliwości powinien niezwłocznie skontaktować się z naszą firmą. Wszelkie reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera.
 2. Podstawę do reklamacji stanowi dowód zakupu.
 3. Prawidłowe zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:imię i nazwisko klienta
 4. numer paragonu/faktur/rachunku
 5. datę zakupu
 6. szczegółowy opis problemu
 7. telefon kontaktowy
 8. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
 9. W przypadku stwierdzenia wady lub uszkodzenia towaru prosimy o kontakt ze sklepem w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.


W związku z wadą możesz żądać:

 • wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

 • obniżeniu ceny,
 • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem od 6 do 24 miesięcy od dnia wydania rzeczy (w zależności od ustalonych warunków gwarancji)

Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.


Pobierz druk reklamacyjny


Adres do odesłania towaru:

BARTEZ Sklep i Serwis Instrumentów Dętych

ul. Grodzka 18A

33-300 Nowy Sącz

tel. +48 604 787 699