Główna Informacje Regulamin

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego www.bartez-music.com określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów. Złożenie przez klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.


POSTANOWIENIA OGÓLNE


Właścicielem sklepu internetowego www.bartez-music.com jest firma BARTEZ Bartosz Dąbrowski

z siedziba w Nowym Sączu przy ul. Grodzka 18A

NIP 551-238-89-90
Firma prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem internetu oraz na miejscu w lokalu przy ul. Grodzka 18A , 33-300 Nowy Sącz
Firma zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych towarów, znajdujących się w ofercie sklepu internetowego.

Ceny mogą ulegać zmianom o czym będą państwo informowani przed przyjęciem zamówienia do realizacji

Wszystkie ceny zawierają podatek vat

W chili potwierdzenia zamówienia przez pracownika sklepu internetowego cena jest wiążąca
W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń lub pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej : bartez@bartez-music.com


ZAMÓWIENIA/REALIZACJE


Zamówienia w sklepie www.bartez-music.com może dokonać każda osoba która ukończyła 18 lat.
Zamówienie można złożyć poprzez stronę www.bartez-music.com, e-mail lub telefonicznie.
Po złożeniu zamówienia przedstawiciel sklepu skontaktuje się z Państwem za pomocą e-mail lub telefonicznie w celu jego potwierdzenia. Realizacja zamówienia: 1-14 dni roboczych.
W przypadku produktów niedostępnych w chwili zamówienia przedstawiciel firmy skontaktuje się z Państwem w celu uzgodnienia terminu dostawy.


PŁATNOŚCI


Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24, obsługiwany przez firmę Przelewy 24 adres,(w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Przelewy24 o dokonaniu płatności przez Klienta);
przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta);„
Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro -

Raty poprzez zewnętrzny system weryfikacji ratalnej Santander
Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.


ODBIÓR PRZESYŁKI


W chwili odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić stan i zawartość przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności lub uszkodzeń należy spisać protokół reklamacyjny w obecności spedytora.
Klient ma prawo nie odebrać przesyłki wyłącznie po dokonaniu w/w czynności.
Odbiór przesyłki musi być pokwitowany pisemnym podpisem potwierdzającym odbiór paczki w stanie nienaruszonym.


REKLAMACJE


Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta lub sprzedawcy. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).
Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie oryginalnego dowodu zakupu (faktury VAT, rachunku lub paragonu).
Zastrzegamy sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji w dni robocze od chwili otrzymania towaru od Klienta. O podjętych czynnościach zobowiązujemy się informować Klienta na bieżąco.
Produkt uszkodzony lub wadliwy należy po uzgodnieniu tego ze sprzedawcą odesłać na adres: ul. Grodzka 18A, 33-300 Nowy Sącz. Koszt odesłania produktu w ramach reklamacji sklep zwraca po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Koszt dostarczenia produktu w celu naprawy lub wymiany gwarancyjnej pokrywa kupujący. Przesyłkę należy nadać pocztą polską lub firmą kurierską jako paczkę lub list polecony. Paczki nadane w inny sposób nie zostaną odebrane albo ich koszty zostaną zwrócone wyłącznie w wysokości aktualnej stawki obowiązującej na dzień wysyłki przesyłki. Przesyłki wysyłane do sklepu należy zapakować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i ochronę przesyłanego sprzętu.
Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta.


Reklamacji nie podlegają:


naturalne zużywanie produktu;
uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem użytkownika lub działaniem siły zewnętrznej (np. przepięciami w sieci, wyładowaniami atmosferycznymi, używaniem niezgodnych z instrukcją środków czyszczących, wilgocią i korozją, itp.);
uszkodzenia elementów szklanych, - sznury połączeniowe, sieciowe, akumulatory itp.;
uszkodzenia powstałe na skutek przeróbek, napraw i zmian dokonanych przez użytkownika lub niepowołane osoby trzecie;
uszkodzenia powstałe w okolicznościach, za które nie odpowiada wytwórca i sprzedający, a w szczególności powstałe na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją obsługi eksploatacji;
uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku eksploatacji niezgodnej z warunkami użytkowania.

W przypadku przesłania w ramach reklamacji w pełni sprawnego produktu sklep zastrzega sobie prawo naliczenia opłaty serwisowej związanej z przeglądem sprzętu w wysokości pokrywającej koszt pracy serwisanta.
Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektorych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" .Każdy Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od chwili otrzymania towaru.
Zwrot jest możliwy tylko w przypadku, gdy produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób uszkodzony mechanicznie i wizualnie (dotyczy także oryginalnego opakowania).
Towar powinien zostać odesłany przez Kupującego w takim stanie, jakim został zakupiony (kompletny, zawierający wszystkie oryginalne akcesoria będące zawartością zakupionego zestawu oraz oryginalnego opakowania).
Koszt wysyłki zwracanych towarów ponosi Klient.
Gwarantujemy zwrot wartości produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na konto wskazane przez Klienta.
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu, jeżeli produkt nie został zakupiony na naszych aukcjach lub nie posiada dowodu zakupu.
Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.


Rejestracja lub złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę BARTEZ Bartosz Dąbrowski danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833).


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od dnia 25 maja 2018 Obowiązują nowe prawa w Polsce,nowe przepisy o ochronie danych osobowych - RODO.
Tekst rozporządzenia dostępny jest pod adresem: https://giodo.gov.pl/pl/569/9276.


Administratorem danych osobowych wskazanych przez Państwa jest sprzedawca:


BARTEZ Bartosz Dąbrowski

ul. Grodzka 18A

33-300 Nowy Sącz

NIP 551-238-89-90


Celem zbierania danych jest przesłanie informacji handlowych i realizacja złożonego zamówienia.
Czynimy należyte starania, aby dane osobowe Klientów były:

- przetwarzane zgodnie z prawem,
- zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,
- nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
- odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem,
- przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, nie dłużej jednak niż na czas zabezpieczenia roszczeń.


Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przesłania informacji handlowych i realizacji złożonego zamówienia.

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie złożonego zamówienia.


Dane udostępnione przez Państwa będą udostępniane podmiotom:
- firmy kurierskie,
- magazyn,
- biuro rachunkowe,
- firma informatyczna i hostingowa.


Odbiorcami danych będą także instytucje upoważnione z mocy prawa.

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany z mocy prawa.


**Przedstawiona oferta na stronie www.bartez-music.com nie stanowi oferty handlowej ma harakter informacyjny w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Aby poznać dokładną cenę i dostępność produktu prosimy o kontakt ze sklepem.